Slide storage

Razvrsti
catalog.viewmode
Prikaži na stranu

kutijica pp za 5 pokrovnih stakala pk/25

poklopac za kutiju za slajdove

mailing folders for 2 slides

mailing folders for 6 slides

microscope slide box, blue

microscope slide box, green,

microscope slide box, red

microscope slide box, pp

kutija za mikroskopska stakalca ps. za 25kom

kutija za mikroskopske slajdove ps 100mjesta

kutija za mikroskopska stakalca ps. za 50kom

mapa za stakalca 20 mjesta