Kefo politika

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM, SIGURNOŠĆU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA

KEFO d. o. o. uveo je sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja sukladno zahtjevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 da bi postigao najviši mogući nivo kvalitete svojih proizvoda i usluga u djelatnosti: Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, laboratorijskim uređajima i medicinskim potrošnim materijalima, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja sastavni je dio naše poslovne politike i strategije razvoja organizacije, a određena je jasno postavljenim ciljevima kvalitete, okoliša, sigurnosti i zaštite zdravlja te je prilagođena samoj organizaciji.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

KUPCI – KORISNICI USLUGA

-       Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova te istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja

-       Kontinuiranouvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

DOBAVLJAČI – KOOPERANTI

-       Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja

ZAPOSLENICI

-       Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije te imati mogućnosti konzultacije i participacije u vezi svih pitanja u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja

-       Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja,prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

-       Poslovati u skladu sa zakonskim propisima i kontinuirano se usklađivati sa svim obvezama usklađivanja vezanim na okoliš

-       Primjenom sustava upravljanja okolišem prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost

VLASNIK-DIREKTOR

-       Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

-       Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj

-       Stalno identificirati i ocjenjivati opasnosti vezane na sigurnost i zaštitu zdravlja te težiti smanjenju rizika, broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

 

Sisak, 03.10.2018.

Direktor:

Božica Kekez