Minerva

Vodeća biotehnološka tvrtka za razvoj kitova za detekciju i eliminaciju mikrobne kontaminacije. Ključna kompetencija leži u kontroli mikoplazmi, bakterija i virusa u kulturama stanica i biofarmaceutici. Osim toga, nudi specijalizirane PCR setove i reagense za pripremu uzoraka te ispitivanje kontaminacije vode i autentičnost hrane za osiguranje kvalitete halal i veganskih proizvoda.

PROIZVODI 

Kontrola kontaminacije stanične kulture

DNA/RNA ekstrakcija

PCR reagensi i enzimi

Dekontaminacijski reagensi za PCR laboratorije

Ispitivanje autentičnosti i kontaminacije hrane

Ispitivanje kontaminacije vode